Coördinator (M/V) Westhoek

Ons team is op zoek naar een coördinator voor onze bloeiende vzw, actief in de Westhoek, op het vlak van activering, onderwijs, werk, werkplekleren en sociale economie!

We zoeken een mensgerichte leider die graag in team werkt en meningen en ideeën van anderen waardevol vindt en hiermee aan de slag gaat. De coördinator gaat actief op zoek naar nieuwe kansen voor de organisatie, zet in samenwerking met de medewerkers projecten op en maakt deze bekend in de ruime regio van de Westhoek. Je bent een geboren netwerker en kan op een transparante wijze samenwerken met (potentiële) partners.

Samen met het managementteam en de medewerkers ga je aan de slag om de toekomst van de organisatie verder vorm te geven. Je organiseert, coördineert en bewaakt de dagelijkse operationele werkzaamheden.

1. Doel van de functie

Onze nieuwe coördinator coördineert de dagelijkse werking met als finaliteit de doelstellingen van de organisatie te realiseren.

2. Plaats van de organisatie

De coördinator staat rechtstreeks onder het dagelijks bestuur.


De coördinator is lid van het managementteam. Het managementteam is een overleg- en beslissingsorgaan en verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering van de organisatie.

3. Verwachtingen

Master of bacheloropleiding bij voorkeur in een mensgeoriënteerde richting.

Bij voorkeur expertise opgebouwd in een coördinerende functie op vlak van personeelsbeleid, organisatieontwikkeling, financieel management, veranderingsmanagement.

4. Resultaat en taakomschrijving

Als operationeel coördinator neem je de lead binnen het managementteam en samen ben je verantwoordelijk voor het:

Uitbreiden en bestendigen van de bestaande werking
 • Actief op zoek gaan naar strategische partners en aangaan van partnerschappen.
 • Mee uitzetten van de visie en deze implementeren in de organisatie.
 • Opmaken van een strategische plan met operationele doelen.
 • Omzetten van de strategische en operationele doelen in concrete voorstellen en projecten in samenwerking met de medewerkers.
 • Implementeren van de doelstellingen en deze uitvoerbaar maken.
 • Vertaalslag maken naar het werkveld.
 • Creëren van draagvlak bij de medewerkers.
Garant staan voor een kwaliteitsvolle werking
 • Opvolgen van de uitvoering van het kwaliteitsbeleid.
 • Bijsturen van het kwaliteitsbeleid.
 • Opmaken en evalueren van processen en procedures.
 • Opvolgen van tevredenheid bij stakeholders.
Een personeelsbeleid voeren met een gezond evenwicht tussen psychosociaal welzijn medewerkers en organisatiebelang.
 • Stellen van duidelijke organisatiedoelen en dit koppelen aan de persoonlijke doelen en taken van de medewerkers.
 • Zorgen voor een duidelijke, efficiënte werkorganisatie en planning.
 • Uitvoeren van selectie- en rekruteringprocessen.
 • Evalueren en ondersteunen van medewerkers (gericht op competentie- en talentontwikkeling).
 • Bewaken van een goede werksfeer en de organisatiecultuur.
Beheer van budgetten, materiaal en infrastructuur
 • Voldoende middelen ter beschikking stellen zodat de organisatie een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening kan garanderen.
Aandacht voor een duidelijke en transparante interne en externe communicatie
 • Duidelijke informatie over de werking geven aan medewerkers en andere stakeholders.
 • Organiseren en deelnemen aan intern en extern overleg.
Organiseren van de bestuursvergadering, de algemene vergadering, het dagelijks bestuur en onderhouden van het externe netwerk
 • Vlot samenwerken met bestuur en leden van de algemene vergadering van de organisatie.
 • Onderhouden van externe contacten met het netwerk.
 • De organisatie vertegenwoordigen in externe overlegorganen.
 • Actief op zoek gaan naar strategische partners en partnerschappen aangaan.
Voortgangsbewaking van de organisatie in een veranderende omgeving
 • Opvolgen van wetgeving, aanbevelingen, innovaties.
 • Actief deelnemen aan overlegorganen zoals o.a. lokaal overleg, koepeloverleg…
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen uitbouwen en ondersteunen.
 • Evoluties in de sector opvolgen.
 • Voortdurend verbeteren en formuleren van verbeteracties.
Administratief sterk
 • Alle administratie verbonden aan de functie en eigen aan het statuut van de vzw.
 • Office 365: zeer goede kennis.
 • Schriftelijke vaardigheden.

5. Competenties

 • initiatief nemen
 • flexibiliteit
 • betrouwbaarheid
 • organisatiebetrokkenheid
 • concreet, doener, hands-on mentaliteit
 • inspireren
 • vermogen tot visieontwikkeling
 • klantgerichtheid
 • netwerken
 • durven innoveren
 • sturen met visie
 • resultaatgericht
 • procesbeheersing en voortgangscontrole
 • samenwerken
 • coachen/ontwikkelgericht
 • luisteren met empathie / dialoog vormgeven
 • zelfinzicht/zelfontwikkeling
 • positief ingesteld

Biedt:

 • Voltijdse job
 • Standplaats: Ieper
 • Loon op niveau L1 binnen PC 329 (brutomaandloon van € 3433,58 tot € 5894,09) aangevuld met maaltijdcheques van 7,44 euro per gewerkte dag en hospitalisatieverzekering.

Sollicitatieprocedure

Uitgebreide motivatiebrief en CV aan argosvzw@argosvzw.be tegen uiterlijk 5 juni 2023. Meer info via mail.

Kennismakingsgesprekken gaan door op 15 juni 2023 vanaf 18:00.

De schriftelijk opdracht, het jurygesprek en assessment gaan door eind juni, begin juli.