Pilootproject lokaal partnerschap voor jongeren - jongeren onderweg!
Oproep 510 project 9813
     


WAT
Vanuit dit organisatie-overschrijdend partnerschap willen we samen met jongeren aan de slag gaan. De organisaties binnen het partnerschap bundelen hun (uiteenlopende) expertise om elkaar te versterken in het begeleiden van jongeren. Op die manier bieden we concrete kansen aan jongeren die we elk vanuit onze eigen expertise minder of niet zouden bereiken.

DOELGROEP
Jongeren tussen 18 en 30 jaar die omwille van een meervoudige problematiek onvoldoende aansluiting vinden bij het huidige aanbod van hulp- en dienstverlening. Daarnaast zijn zij vaak het vertrouwen in de ondersteuningsinstanties verloren. Deze groep van jongeren blijft vaak uit het vizier van de activeringsprogramma's.

LOOPTIJD
Begindatum: 25/09/2020 - einddatum: 31/12/2022

PARTNERS
  • Ieper - Lokaal bestuur
  • Argos vzw (penhouder)
  • Kompas
  • CAW Centraal West-Vlaanderen
WAAR
Regio Ieper - Poperinge

JOW! wordt gefinancierd met Europese middelen.

  • ESF - € 472 291,00
  • VCF - € 708 437,00

Aanmelden kan via de aanmeldingsknop op onze website.