BIKO West

  

WAT
Met dit project beogen we de instroom van kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven naar de functie van kinderbegeleiders in de kinderopvang om baby's en peuters te stimuleren en verstreken via het organiseren van geïntegreerde opleidings- en begeleidingstrajecten.

Begindatum: 1/12/2020 Einddatum: 31/12/2022

PARTNERS
  • Huis van het Nederlands
  • CVO SVG
  • CVO Miras
  • Leerwinkel
  • Mentor vzw

WAAR
Regio Brugge, Kortrijk en Ieper

Voor de regio Ieper staat vzw Argos in voor de taalcoachingstrajecten en uitstroombegeleiding naar werk.

BIKO West wordt gefinancierd met Europese middelen.
  • ESF - €360.943,00
  • VCF - €314.776,00