Ben je ontslagen? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op outplacementbegeleiding.

WAT
Tijdens outplacementbegeleiding word je begeleid naar nieuw werk of naar een zelfstandige activiteit. Daarnaast krijg je verdere ondersteuning in:
  • verwerking van het ontslag
  • oriëntering naar een andere job
  • het in kaart brengen van de talenten, competenties en vaardigheden
  • solliciteren en personal branding
  • jobcoaching
  • logistieke en administratieve ondersteuning

Outplacement kan zowel individueel als in groep worden aangeboden zonder hierbij de persoonlijke benadering uit het oog te verliezen.

DUUR
De outplacementbegeleiding duurt maximum twaalf maanden. Deze twaalf maanden worden onderverdeeld in verschillende fases. Per fase krijg je twintig uur begeleiding.
  • Fase 1: maximum 2 maanden – 20 u. begeleiding
  • Fase 2: maximum 4 maanden – 20 u. begeleiding
  • Fase 3: maximum 6 maanden – 20 u. begeleiding

Indien je nieuw werk vindt, wordt de outplacementbegeleiding stopgezet. De nazorgbegeleiding wordt dan opgestart.

Wanneer je je werk verliest binnen de eerste 3 maanden, te rekenen vanaf de datum van indiensttreding, kan het outplacementprogramma op jouw verzoek hervat worden. Je start dan in de fase waar je geëindigd was. De begeleiding neemt in elk geval een einde na het verstrijken van de 12 maanden die begonnen zijn bij de aanvang van de begeleiding.

MEER INFO
Per mail eline.descamps@argosvzw.be of telefonisch op het nummer 0478 69 18 93.