Op zoek naar een medewerker

Argos staat in voor het coachen van werkzoekenden naar werk. Wij werken hiervoor samen als partner van VDAB en het Europees sociaal fonds (ESF).

Een goede medewerker vinden voor uw bedrijf is niet altijd evident. Als werkgever moet u het juiste evenwicht zien te vinden tussen uw eisen, wensen en ambities met deze van het profiel van de kandidaten.

Bent u op zoek naar nieuw personeel?

De coaches van Argos voeren intensieve begeleidingstrajecten uit met werkzoekenden. Dit houdt onder andere in dat ze het profiel van de werkzoekenden op punt stellen: wie zijn ze, wat willen ze, wat kunnen ze? (En wat kunnen ze niet)? Samen met de werkzoekenden gaan de coaches op pad om de ideale werkgever voor hen te vinden.
Ook voor u kan dit een voordeel bieden. Wij kunnen als coach u namelijk het profiel van de kandidaat toelichten en samen met u nadenken waar u als werkgever baat bij zou hebben.
Denk bijvoorbeeld aan tewerkstellingsmaatregelen waarvoor de kandidaat in aanmerking komt, de optie werkplekleren die u de kans geeft om de kandidaat aan het werk te zien en op te leiden volgens de eisen van de job.

Kent u de facebookgroepen ‘Ik zoek werk’?

In deze facebookgroep zijn zowel werkzoekenden als werkgevers lid. Door het posten van uw vacature krijgen meteen een heleboel werkzoekenden toegang tot uw vacature.