OriËnterende stages   competentieversterkende stages   Vacature-gericht

u laat de kandidaat proeven van het beroep. De kandidaat kan zich zo een beeld vormen van wat de functie inhoudt en of het beroep haalbaar is. Bovendien doet de kandidaat werkervaring op en ziet u hem/haar aan het werk.


 
u traint de kandidaat in specifieke generieke en/of jobtechnische vaardigheden. De kandidaat doet werkervaring op en u ziek hem/haar aan het werk. 
heeft u een vacature maar raakt die moeilijk ingevuld? dan zijn de onderstaande vormen ideaal om de kandidaat klaar te maken voor de job binnen uw bedrijf.Beroepsverkennende stage   Werkervaringsstage   Individuele beroepsopleiding

Kosteloos voor werkgever
Geen aanwervingsplicht
Maximum 30 kalenderdagen

 
Kosteloos voor werkgever
Geen aanwervingsplicht
 
Geen loon, geen RSZ, enkel een productiviteitspremie
Aanwervingsplicht
Minimum 1 maand, maximum 6 maanden

Gespecialiseerde beroepsverkennende stage   Beroepsinlevingsstage   Individuele beroepsopleiding plus

Kosteloos voor werkgever
Geen aanwervingsplicht
Maximum 800 uur

Voor personen met een kwetsbare afstand tot de arbeidsmarkt
 
€ 796 voor VTE stagiair
Geen aanwervingsplicht
Minimum 1 maand, maximum 6 maanden
 
Kosteloos voor werkgever
Aanwervingsverplichting
Minimum 1 maand, maximum 12 maanden

Voor personen met een kwetsbare afstand tot de arbeidsmarkt

        Terbeschikkingstelling
       
Voor werknemers die werken in de sociale economie.

De stagiair blijft op de payroll van het sociale economie-bedrijf, u betaalt een vergoeding.
Maximum 3 maanden

OriËnterende stages

Beroepsverkennende stage

De beroepsverkennende stage is bedoeld voor een werkzoekende die misschien geïnteresseerd is in een beroep, maar zich geen concreet beeld kan vormen van dit beroep of twijfelt dat hij er geschikt voor is.

Voor de werkgever is dit een onbetaalde stage en nadien is er geen aanwervingsplicht.

Klik hier voor meer uitleg over en de formaliteiten van de beroepsverkennende stage. Login vereist.

Gespecialiseerde beroepsverkennende stage

Een gespecialiseerde beroepsverkennende stage is bedoeld voor een werkzoekende met een beperking op vlak van gezondheid (fysiek of psychisch) en het functioneren. De werkzoekende wil graag een beroep uitoefenen, maar heeft er nog geen of te weinig ervaring in. Via deze stage kan de werkzoekende al doende ondervinden of dat de job haalbaar is.

Dit is voor de werkgever een onbetaalde stage en nadien is er geen aanwervingsplicht.

Klik hier voor meer uitleg over en de formaliteiten van de gespecialiseerde beroepsverkennende stage. Login vereist.


competentieversterkende stages

werkervaringsstage

Een werkgever kan werkzoekenden een werkervaringsstage aanbieden op zijn werkvloer. Dit is een stage met oog op activering en competentieversterking van de werkzoekende. Er is geen aanwervingsplicht en dit is kosteloos voor de werkgever. VDAB betaalt de werkzoekende € 200 per volledig gepresteerde maand. De stage moet minimum 20 uren per week zijn.

Klik hier voor meer uitleg over en de formaliteiten van de werkervaringsstage. Login vereist.

beroepsinlevingsstage

Via een beroepsinlevingsstage kan de werkgever een stagiair een betaalde stage aanbieden in zijn bedrijf. De stagiair wordt getraind in specifieke jobvaardigheden en competenties op de werkvloer. Deze vorm van stage kost de werkgever €796.90 voor een fulltime stagiair. Er is nadien geen aanwervingsplicht.

Klik hier voor meer uitleg over en de formaliteiten van de beroepsinlevingsstage. Login vereist.


vacature-gericht

individuele beroepsopleiding

Werkgevers vinden vaak moeilijk geschikte kandidaten voor een vacature. Via een individuele beroepsopleiding kan de werkgever zijn ideale werknemer vormen.

Het grote verschil met beroepsinlevingsstage is de aanwervingsplicht en het financieel plaatje voor de werkgever. Na een IBO heeft de werkgever aanwervingsplicht, hoofdzakelijk betekent dit een contract van onbepaalde duur. Na het tekenen van de arbeidsovereenkomst is de werknemer voor een bepaalde periode beschermd tegen ontslag. Deze periode is even lang als de duurtijd van de IBO-periode.

De werkgever betaalt geen loon of RSZ-bijdrage tijdens de IBO, enkel een productiviteitspremie. Dit wordt per cursist uitgerekend.

Klik hier voor meer uitleg over en de formaliteiten van de individuele beroepsopleiding. Login vereist.


individuele beroepsopleiding plus

Een IBO+ is voor werkzoekenden die langdurige werkzoekend zijn en/of een arbeidsbeperking hebben en/of ten laste zijn van het RIZIV die actieve stappen naar tewerkstelling zetten.

Je kan enkel een contract voor een IBO+ afsluiten met werkzoekenden die in aanmerking komen én die in begeleiding zijn bij een gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst (= Argos). De coach van Argos beslist of de stagiair baat heeft bij een IBO+.

Tijdens de opleiding betaal je geen loon en RSZ voor je medewerker. Bij een klassieke IBO betaal je als werkgever een productiviteitspremie terwijl dit niet zo is bij een IBO+. VDAB betaalt de productiviteitspremie in jouw plaats.

Zoals bij een gewone IBO is er aanwervingsplicht. Je neemt de werkzoekende na de opleiding in dienst met een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur.

Klik hier voor meer uitleg over en de formaliteiten van de individuele beroepsopleiding. Login vereist.


terbeschikkingstelling

De terbeschikkingstelling is enkel van toepassing voor werknemers binnen sociale economie – SEC (maatwerkbedrijven of lokale diensteneconomie).

Het SEC-bedrijf detacheert zijn werknemer naar een werkvloer in een NEC-bedrijf (normaal economisch circuit). Een stage door middel van terbeschikkingstelling is vacaturegericht met oog op duurzame tewerkstelling.

De stagiair blijft op de payroll staan van het SEC-bedrijf. Het NEC-bedrijf betaalt het verschil aan loon (loon NEC-bedrijf minus loon SEC-bedrijf). Het effectief bedrag dat gefactureerd wordt door het SEC-bedrijf is steeds in overleg en afhankelijk van het profiel van de deelnemer (% werkondersteuningspremie - WOP).

Klik hier voor meer uitleg over en de formaliteiten van de terbeschikkingsstelling. Login vereist.