Loopbaanbegeleiding

Als onderneming evolueer je mee met de veranderende markt. Deze dynamiek heeft impact op de gangbare processen in je onderneming en op het functioneren van je medewerkers. Niet alleen de onderneming wordt uitgedaagd om een blijvende speler te zijn op de markt, maar ook voor de medewerkers in uw onderneming vraagt dit soms een andere manier van werken.

Sommige medewerkers kunnen vlot omgaan met veranderingen, voor anderen loopt dit misschien wat moeilijker. Naast de ondersteuning binnen uw onderneming, hebben medewerkers soms nood om hun verhaal en bezorgdheden aan een objectief persoon kwijt te kunnen. Waar staan ze nu binnen de onderneming? Wat is hun rol? Waar willen ze naartoe? Hoe zien ze zichzelf functioneren of hoe wensen ze in de toekomst te functioneren? Allemaal zaken die de medewerkers misschien niet meteen in een open gesprek met de werkgever durft of kan stellen.

Loopbaanbegeleiding kan hierbij een hulp bieden. Het is een groot misverstand dat loopbaanbegeleiding enkel dient voor werknemers die wensen te veranderen van job. Integendeel: loopbaanbegeleiding biedt de kans aan de werknemer om even stil te staan bij hun huidig functioneren.

Loopbaanbegeleiding is dus een begeleidingstraject tussen de werknemer én de loopbaancoach. De werkgever neemt niet deel aan deze begeleiding. De medewerker volgt de loopbaanbegeleiding dus uit vrije wil en kan niet als een verplichting worden opgelegd. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en worden niet teruggekoppeld naar de werkgever , behalve indien de medewerker zelf hier de behoefte tot heeft.

Niet iedere werknemer kan loopbaanbegeleiding volgen.

Hoe weet u of uw medewerker baat zou hebben bij loopbaanbegeleiding?

Hoe brengt u loopbaanbegeleiding aan bij uw medewerker?

Stimuleer de medewerker om over zijn huidige functie, zijn loopbaan te praten. Spreek uw bezorgdheid uit tegenover de medewerker, zonder hier een oordeel bij te vellen. Maak de medewerker attent op het aanbod van loopbaanbegeleiding. Vertel hierbij dat dit geen verplichting kan zijn vanuit de onderneming maar geef het advies dat het voor de medewerker een hulp kan zijn om eens met iemand extern te praten over zijn loopbaan.

Hoe vraag je loopbaanbegeleiding aan?

Loopbaanbegeleiding aanvragen kan enkel gebeuren door de medewerker. De medewerker neemt contact op met Argos. De loopbaancoach van Argos zal de medewerker vrijblijvend uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt loopbaanbegeleiding uitgelegd en zal de loopbaancoach de medewerker vragen wat zijn (loopbaan)vraag is.

Indien de medewerker wenst van start te gaan met loopbaanbegeleiding, dan vraagt de medewerker een loopbaancheque aan via de VDAB. De medewerker betaalt 10 euro per uur en kan maximum 8 uur loopbaanbegeleiding volgen. Dankzij het derde betalerssysteem is het ook mogelijk dat u als werkgever de bijdrage van de medewerker bekostigt.

Wenst u als werkgever toch actief betrokken te zijn bij de begeleiding van uw medewerker? Dan raden wij u de optie jobcoaching op de werkvloer aan.
"HET IS EEN GROOT MISVERSTAND DAT LOOPBAANBEGELEIDING ENKEL DIENT VOOR WERKNEMERS DIE WENSEN TE VERANDEREN VAN JOB. INTEGENDEEL: LOOPBAANBEGELEIDING BIEDT DE KANS AAN DE WERKNEMER OM EVEN STIL TE STAAN BIJ HUN HUIDIG FUNCTIONEREN."